Եկեք ծեծենք  սոխ ու սխտոր

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Ոտքով ծեծենք:

Ոտքով, ոտքով, ոտքով ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Ձեռքով ծեծենք:

Ձեռքով, ձեռքով, ձեռքով  ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Ծնկով  ծեծենք:

Ծնկով, ծնկով, ծնկով  ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք

Ուսով ծեծենք:

Ուսով, ուսով, ուսով ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Քթով ծեծենք,

Քթով, քթով, քթով  ծեծենք: 2-անգամ

Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր,

Ինչով ծեծենք,

Գլխով ծեծենք,

Գլխով, գլխով, գլխով ծեծենք: 2- անգամ