2020-2021 ուստարի. ամփոփում

Դասվար՝ Կարինե Խառատյան

Դասարան —

«Իմացումի հրճվանք» լաբորատորիան առաջարկում է 2020-2021 ուստարին ամփոփել ըստ հետևյալ ուղղությունների՝

Հավելվածներ՝

2020-2021 ուստարին ըստ ուսումնական չորս շրջանների

Առաջին շրջան
Երկրորդ շրջան
Չորրորդ շրջան