Ուսումնական չորրորդ շրջանի ամփոփում

Ուսումնական 4-րդ շրջանը մեկնարկել է ամառային ուսումնական ճամբարներով։

Ամառային-ճամբարային գործունեության կազմակերպումը սովորողների  հետ ունեցել է հետևյալ ուղղություններ և նախագծերը․

Ճամբարի աշխատակարգերն ըստ շաբաթների

Շարունակել կարդալ