Մայիսյան ամենամյա 16_րդ բաց հավաքի շրջանակում, «Հյուսիսային դպրոցի» 3-1 դասարանի սովորողները սովորեցնում են պատրաստել կառուցողական և զարգացնող խաղեր իրենց կրտսեր ընկերներին։

Մասնակրցներ _ Հյուսիսային դպրոցի 2021-2022 ուստարվա 6 տարեկաններր

Նպատակը և խնդիրները _ «Կառուցողական խաղերը կրտսեր տարիքում» ուսումնական նախագծով զարգացնող և կառուցողական խաղերի ստեղծում, հմտությունների փոխանցում։

Տարբեր իրերի օգնությամբ զարգացնող և ճանաչողական խաղերի ստեղծում։

Արդյունքը`

Աշխատանքները և արդյունքները կհրապարկվեն նախագծի ավարտից հետո