Մայիսյան ամենամյա 16_րդ բաց հավաքի շրջանակում, «Հյուսիսային դպրոցի» 3-1 դասարանի սովորողները ներկայանում և փոխանցում են մեդիահմտություններ՝ իրենց կրտսեր ընկերներին։

Մասնակրցներ _ Հյուսիսային դպրոցի 2.1 և 2.3դասարանների սովորողներ

Նպատակը և խնդիրները _ Մեդիահմտությունների փոխանցում,

Paint նկարչական ծրագրի գործիքների կիրառում

Video editor մոնտաժային հավելվածի օգնությամբ մեդիաընթերցարանների ստեղծում

“Աղայանական օրեր” ուսումնական նախագծի ամփոփում։

Արդյունքը`

Աշխատանքները և արդյունքները կհրապարկվեն նախագծի ավարտից հետո։