Քայլք + Ես և շրջակա աշխարհը + լող

Ենթանախագիծ՝  նախատեսված որպես Մարմնակրթության և Ես և շրջակա աշխարհը «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում
Ամեն երկուշաբթի, Հյուսիսային դպրոցի 3-1 դասարանի սովորողները, լողը որպես մարմնակրթության բաղկացուցիչ մաս նախագծով, քայլքով հասնում են Արևմտյան դպրոց։

Շարունակել կարդալ