Թթուդրիկի ծես. ուսումնական նախագիծ

Թթուդրիկի ծես
Ժամանակահատվածը — նոյեմբերի 2-15-ը:
Մասնակիցներ —«Հյուսիսային դպրոցի»  3-րդ դասարանի սովորողներ, ծնողներ, դասավանդողներ:

Նախագծի նպատակն ու խնդիրները
Նախագծի  ընթացքում սովորողների մոտ ձևավորել ինքնուրույնության, ճանաչողական և իմացական հմտությունների ձևավորում:
Նախագծի միջոցով սովորողներին ծանոթացնել բանջարեղեններին, նրանց կիրառմանը, օգտագործմանը  ինչպես նաև օգտկարությանը:
Նախագծի նպատակը` թթու պատրաստելու ընթացքն ու դրա միջոցով մի շարք հմտությունների ձևավորումն  ու կիրառումը:

Գործունեության ընթացքը

Նախապես թթուդրիկի ընթացքը բաժանում ենք փուլերի

Շարունակել կարդալ