Հուլիս-օգոստոս, ինքնակրթության շրջան

Հուլիս — օգոստոսը ամիսները ինքնարկրթության նոր շրջան է․

Ինքնակրթության հարթակ

  • Անգլերենի լեզվի զարգացման դասընթացներ
  • Թարգմանությունների իրականացում
  • Ընթերցանություն/Դպիրյան հոդվածներ, պատումներ, գրքեր, մանկավարժական նորարար կայքեր/
  • Մարզական հմտությունների զարգացում. պարապմունքներ, արշավներ
  • Ուսումնական ամառ-ուսւոմնական նախագծի ղեկավարում