Ապրիլ ամսվա ուսումնական օրացույցն՝ այստե՛ղ։

Ուսուցչի անհատական աշխատաժամանակն՝ այստե՛ղ։այստե՛ղ։

Ապրիլ ամսվա ուսումնական շաբաթվա աշխատանքային նախագծերն ըստ ուսումնական շաբաթների

Ապրիլ ամսվա ընթացքում իրականացված ուսումնական նախագծերն ու ուղղությունները․

 

Շաբաթվա աշխատանքների արդյունքներն ու ստեղծված ուսումնական նյութերը շաբաթվա ամփոփումներում․

Ուսումնական և ընտանեկան նախագծերի ամփոփումներն ըստ ուղղությունների․