27 ապրիլի, երկուշաբթի

10։00 -11։00 — Ամենօրյա առաջադրանքների, աշխատանքների հավաքում, ուղարկում սովորողներին
11։30 — 12։00 —Առցանց ուսումնական պարապմունքի նախապատրաստություն
12։00 — 13։00 — առաջին խումբ
13։30 — 14։30 — երկրորդ խումբ
15։00 — 15։30 — շախմատի առցանց պարապմունք Առնոլդ Միքայելյանի հետ
15։30 — 18։00 — ինքնակրթություն/ անգլերենի առցանց պարապմունք/
18։30 — 20։30 —  սովորողների էլ․ նամակների պատասխանում, նյութերի հրապարակում
20։30 — 21։00 — Գնահատման մատյանի գրանցում, օրվա ամփոփում

28 ապրիլի,  երեքշաբթի

10։00 — 10։30 — ամենօրյա առաջադրանքների, աշխատանքների հավաքում, ուղարկում սովորողներին
10։30 — 11։00 — Առցանց տեսակապով պարապմունքի կազմակերպում  սովորողների համար/երգ-երաժշտական գործունեություն/ընտրությամբ գործունություն
11։00 — 13։00 — մայրենիի առցանց կազմակերպում սովորողների հետ
13։00 — 14։00 — ռուսերեն
14։00 — 14։30 — սովորողների էլ․ նամակների պատասխանում, նյութերի հրապարակում
14։30 — 15։30 — լրացուցիչ պարապմունք/մենթալ թվաբանության խմբակ
15։30 — 18։00 — ինքնակրթություն/ անգլերենի առցանց պարապմունք/
18։00 — 19։00 — Օրվա ամփոփում, էլեկտրոնային մատյանի լրացում
19։30 — 20։30 — թարգամանությունների իրականացում, ընթերցանություն

29 ապրիլի, չորեքշաբթի

10։00 — 10։30 —Ամենօրյա առաջադրանքների, աշխատանքների հավաքում, ուղարկում սովորողներին
10։30 — 11։30 — առցանց/ տեսակապով պարապմունք սովորողների հետ/մաթեմատիկա / առաջին խումբ
11։30 — 12։00 — Առցանց տեսակապով պարապմունքի կազմակերպում  սովորողների համար/մարզական գործունեություն
12։00 — 12։30 —Առցանց տեսակապով պարապմունքի կազմակերպում  սովորողների համար/անգլերենի պարապմունք
13։00 — 14։00 — առցանց/ տեսակապով պարապմունք սովորողների հետ/մաթեմատիկա /երկրորդ խումբ
14։15 — 15։00 — ընտրությամբ գործունեություն/բանավոր մաթեմատիկա/
15։ 00 — 16։20 —աշխատողների ամենամսյա առցանց ընդահնուր հավաք
17։00 — 18։00 — ինքնակրթություն/ անգլերենի առցանց պարապմունք/
18։00— 19։00 — Օրվա ամփոփում, էլեկտրոնային մատյանի լրացում

30 ապրիլի,  հինգշաբթի

10։00 —10։30 — Ամենօրյա առաջադրանքների, աշխատանքների հավաքում, ուղարկում սովորողներին
10։30 — 11։30 — առցանց տեսակապով պարապմունք սովորողների հետ/մայրենի/առաջին խումբ
11։30 — 12։30 — առցանց տեսակապով պարապմունք սովորողների հետ/մայրենի/ երկրորդ խումբ
12։30 — 13։00 — առցանց տեսակապով պարապմունքի կազմակերպում  սովորողների համար/երգի  պարապմունքերգի  պարապմունք
13։30 — 14։00 — առցանց տեսակապով պարապմունքի կազմակերպում  սովորողների համար/երգի  պարապմունք/տեխնոլոգիա/ընտրությամբ գործունություն
14։30 — 15։30  -լրացուցիչ կրթություն/մենթալ թվաբանության առցանց/տեսակապով  պարապմունք
15։30— 18։00 — ինքնակրթություն/ անգլերենի առցանց պարապմունք/
18։00 — 19։00 —Օրվա ամփոփում, մատյանների լրացում, սովորողնրեի նամակների, նյութերի հավաքում և հրապարակում