«Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ

Անվանումը — «Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ

Նպատակը — Սովորողներին ծանոթացնել Զատկան ծեսին՝   որպես  ազգային  և քրիստոնեական   ծես,   Զատկի     խորհուրդներին (ածիկացան, ակլատիզ, Ուտիս տատ, ներկած ձու, ձուկ, չամչով    փլավ, զատկածառ), զատկական ավանդույթներին ու սովորույթներին։

Խնդիրներ

  • Բանավոր և գրավոր  խոսքի զարգացում
  • Ստեղծագործական երևակայության զարգացում
  • Մեդիահմտությունների ամրապնդում
  • Ուսումնական, ճանաչողական հմտությունների փոխանցում, զարգացում

Զատկին նախորդող շաբաթը  սովորողներից յուրաքանչյուրը պատրաստում է զատկական օրացույց։ Օրացույցի օգնությամբ սովորողի մոտ ձևավորվում և զարգանում են մաթեմատիկական, գրաֆիկական՝ աղյուսակային պատկերներ ստեղծելու հմտությունները և կիրառումը։

Շարունակել կարդալ