Առցանց ուսուցման հաշվետվություն

Մարտի 2-6-ը իրականացվող հեռավար/առցանց ուսուցման շաբաթվա ընթացքոմ սովորողն ամեն օր իր էլեկտրոնային հասցեին ստանալով  առաջադրանքների փաթեթը, կատարում և ուղարկում էր դասավանդող ուսուցչին, դասվարին:  Ամենօրյա արդյունքերը հրապարակվում էին դասարանական  բլոգում։

Առցանց ուսուցման շաբաթվա ընթացքում իրականացվող նախագծերն ու ուղղություններն էին․

Ամեն օրվա աշախտանքները՝ արդյունքները հրապարակվում էին դասարանական բլոգում: