Հեռավար-առցանց ուսուցման ժամանակ սովորողները ներկայացնում են իրենց ամենօրյա ուսումնական աշխատանքները։

Մարիա Հարությունովան ներկայացնում է Հովհաննես Թումանյանի «Մարտ» ոտանավորի մեդիաընթերցարանի նկար տարբերակը։

Մարիա Հարությունովա-Մարտ

մարտ-Մարիա Հարությւոնովա