Շաբաթվա աշխատակարգ․ փետրվարի 17 -ից փետրվարի 21-ը

Շաբաթվա ընթացքում իրականացվող ուսումնական նախագծերն ու ուղղությունները․

Ուսումնական գործունեության ուղղություններն ու տեսակները․

Մայրենի և լեզվագործունեություն

Լեզվագործունեության ժամանակ կուսումնասիրենք Բարեկենդանի ծեսը։
Շաբաթվա ընթերցանության նյութեր․ Շարունակել կարդալ