Կաստանետների պատրաստում խցաններից

Հյուսիսային դպրոցի 2-1 դասարանցիները խցաններից և ստվարթղթից պատրաստում են երաժշտական գործիք՝ կաստանետ։

Աշխատանքի ըթնացքում սովորողների մոտ զարգանում է երևակայությունը, ձևավորվում թափոննեի մշակման, օգտագործման հմտություններ։

Հետևե՛ք աշխատանքի ընթացքին և իմացեք, թե ինչպես կարելի է պատրաստել կաստանետ երաժշտական գործիքը։