Ուսումնական պարապմունքից սովորողի բացակայելու, այդ մասին տեղեկացնելու կարգ

Առկա ձևով սովորողի համար ուսումնական պարապմունքներ են դասը, ակումբային պարապմունքը, ուսումնական նախագծով աշխատանքը, ուսումնական-հայրենագիտական ճամփորդությունը, մասնագիտական փորձառությունը, ճամբարը, ստեղծագործական հավաքը, ստուգատեսը, համերգը, ցուցահանդեսը, ներկայացումը:

Բացակայություն է համարվում սովորողի կողմից իր անհատական դասացուցակով, դպրոց-պարտեզի, դպրոցի, քոլեջի ղեկավարի հրամանով, կրթահամալիրի տնօրենի հրամանով որոշված ուսումնական պարապմունքին չմասնակցելը:

Բացակայելու մասին տեղեկացումը կատարվում է էլեկտրոնային փոստի միջոցով, անհնարինության դեպքում՝ հեռախոսով: Առանց տեղեկացման բացակայությունը գրանցվում է որպես անհարգելի։ Սովորողի անհարգելի բացակայության մասին գրասենյակի ղեկավարը նույն օրը զգուշացնում է ծնողին։ 6-12-րդ դասարանի, քոլեջի սովորողը՝ անձամբ, 2-5 տարեկանների խմբի սանի, 5 տարեկանների խմբի սանի, 1-5-րդ դասարանի սովորողի ծնողը պարտավոր են ամենաուշը հաջորդ օրը բացատրություն ներկայացնել սովորողի անհարգելի բացակայության մասին:

Կրթահամալիրի սովորողի՝ հիվանդության կամ ընտանեկան հանգամանքների պատճառով բացակայելու մասին.

 • 2-5 տարեկանների խնամքի և զարգացման խմբի սանի ծնողը տեղեկացնում է դաստիարակին, դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին՝ նշելով բացակայելու պատճառը և մոտավոր ժամանակը.
 • 5 տարեկանների ուսուցման խմբի սանի ծնողը տեղեկացնում է խմբի ղեկավարին, դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին՝ նշելով բացակայելու պատճառը և մոտավոր ժամանակը.
 • 1-3-րդ դասարանների սովորողի ծնողը տեղեկացնում է դասվարին, դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին՝ նշելով բացակայելու պատճառը և մոտավոր ժամանակը.
 • 4-5-րդ դասարանների սովորողի ծնողը տեղեկացնում է դասարանի կազմակերպիչին, դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին՝ նշելով բացակայելու պատճառը և մոտավոր ժամանակը.
 • 6-12-րդ դասարանների սովորողը տեղեկացնում է ծնողին, իր դասարանի կազմակերպչին, դպրոցի գրասենյակի ղեկավարին (էլեկտրոնային նամակի մեջ երեքի հասցեն էլ երևում է)՝ նշելով բացակայելու պատճառը և մոտավոր ժամանակը.
 • Քոլեջի սովորողը տեղեկացնում է քոլեջի գրասենյակի ղեկավարին՝ նշելով բացակայելու պատճառը և մոտավոր ժամանակը։

Տեղեկացման մեջ նշվում են.

 • բացակայության ճշգրիտ կամ հնարավոր ժամկետները,
 • բաց թողած պարապմունքները լրացնելու առաջարկությունը,
 • 1-12-րդ դասարանի, քոլեջի սովորողի՝ հեռավար ուսումնական աշխատանքի պայմանները,
 • ցանկության դեպքում՝ ուսումնական աշխատանքի այլ (հանգամանքներին համապատասխան) բովանդակության, կազմակերպման առաջարկություններ։

Եթե սանը, սովորողը վատ է զգում աշխատանքային օրվա ընթացքում.

 • 2-5 տարեկանների խնամքի և զարգացման խմբի դաստիարակը սանին ուղեկցում է դպրոց-պարտեզի բուժսենյակ՝ նախնական զննման, որտեղ նրան ցուցադրվում է առաջին օգնություն: Եթե բուժաշխատողը և դաստիարակը գտնում են, որ սանի խմբում մնալը վնասակար է, դաստիարակը զանգահարում է սանի ծնողին՝ հրավիրելով դպրոց-պարտեզ: Մինչև ծնողի գալը սանը մնում է բուժաշխատողի սենյակում: Այդ մասին դաստիարակը տեղյակ է պահում դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին, որը գրանցում է արտակարգ պատահարը: Ծնողը երեխային տանելուց առաջ տեղեկացնում է դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին:
 • 5 տարեկանների ուսուցման խմբի ղեկավարը սանին ուղեկցում է դպրոց-պարտեզի բուժսենյակ՝ նախնական զննման, որտեղ նրան ցուցադրվում է առաջին օգնություն և տեղեկացնում է դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին: Այդ ընթացքում դպրոց-պարտեզի ղեկավարը կազմակերպում է խմբի ղեկավարի փոխարինումը: Եթե բուժաշխատողը և խմբի ղեկավարը համարում են, որ սանի՝ խմբում մնալը վնասակար է, խմբի ղեկավարը զանգահարում է սանի ծնողին՝ հրավիրելով դպրոց-պարտեզ: Մինչև ծնողի գալը սանը մնում է բուժաշխատողի սենյակում: Այդ մասին խմբի ղեկավարը տեղյակ է պահում դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին, որը գրանցում է արտակարգ պատահարը: Ծնողը երեխային տանելուց առաջ տեղեկացնում է դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին:
 • 1-3-րդ դասարանների դասվարը սովորողին ուղեկցում է դպրոց-պարտեզի բուժսենյակ՝ այդ մասին տեղյակ պահելով դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին, որ կազմակերպում է դասվարի փոխարինում: Նախնական զննումից և առաջին օգնություն ցուցաբերելուց հետո, եթե բուժաշխատողը և դասվարը համարում են, որ պարապմունքներին հետագա մասնակցությունը վնասակար է սովորողի համար, դասվարը զանգահարում է սովորողի ծնողին՝ հրավիրելով դպրոց-պարտեզ: Մինչև ծնողի գալը սովորողը մնում է բուժաշխատողի սենյակում՝ հսկողության տակ: Այդ մասին դասվարը տեղյակ է պահում դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին, որը գրանցում է արտակարգ պատահարը: Ծնողը երեխային տանելուց առաջ տեղեկացնում է դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավարին:
 • 4-12-րդ դասարանների դասավանդողը սովորողին ուղեկցում է դպրոցի գրասենյակ և վերադառնում է իր պարապմունքին: Դպրոցի գրասենյակի ղեկավարը անձամբ (կամ այդ պահին ազատ դասավանդողը) սովորողին ուղեցում է բուժսենյակ: Նախնական զննումից և առաջին օգնություն ցուցաբերելուց հետո, եթե բուժաշխատողը գտնում է, որ պարապմունքներին հետագա մասնակցությունը վնասակար է սովորողի համար, այդ մասին տեղեկացնում է դպրոց գրասենյակի ղեկավարին, որը զանգահարում է սովորողի ծնողին՝ հրավիրելով դպրոց: Մինչև ծնողի գալը սովորողը մնում է բուժաշխատողի սենյակում: Դպրոցի գրասենյակի ղեկավարը գրանցում է արտակարգ պատահարը:
 • Քոլեջի սովորողին նրա դասընկերներից մեկը ուղեկցում է քոլեջի բուժսենյակ: Նախնական զննումից և առաջին օգնություն ցուցաբերելուց հետո, եթե բուժաշխատողը գտնում է, որ պարապմունքներին հետագա մասնակցությունը վնասակար է սովորողի համար, այդ մասին տեղեկացնում է քոլեջի գրասենյակի ղեկավարին: Վատ զգացող սովորողը ազատվում է մնացած պարապմունքներից և գնում տուն. անհրաժեշտության դեպքում նրան ուղեկցում է դասընկերներից մեկը: Քոլեջի գրասենյակի ղեկավարը գրանցում է արտակարգ պատահարը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s