Շաբաթվա   ընթացքում իրականացվող ուսումնական նախագծեր և աշխատանքների նկարագրություն

Մայրենի, լեզվագործունեություն

Տեքստերի  ընթերցում, անծանոթ բառերի դուրս բերում և բացատրում:
Ստեղծագործական երևակայության զարգացում բառային աշխատանքների օգնությամբ, բառախաղեր՝  ամեն մի սովորող  ասում է, որից հետո   բառերը  հավաքելով մեկ տեղում ընտրում ենք բառազույգեր/պատահականության սկզբունքով/ միացնելով ստանում ենք նոր բառեր,  բառային երկանդամներ  ռոդարիական հնարներով:
Գրավոր պատումների ստեղծում առարկաների, կերպարների, նկարների նկարագրության օգնությամբ: Այս շաբաթ նկարագրում ենք ձմեռը, ձմռանը տեղի ունեցող փոփոխությունները։

Շաբաթվա ընթերցանության նյութեր
ջաննի Ռոդարի — «Ոչ մի բանից մարդուկը»
Աթաբեկ Խնկոյան — «Ձմեռը»
Մաթեմատիկա

 • Բանավոր համրանք: Տրամաբանական խաղեր և հաշվարկներ:
 • Բանավոր համրանք, հաջորդականություններ, հաշվարկներ 3-ական, 5-ական, 10-ական համակարգով առաջ և ետ։
 • Երկնիշ թվեր: 20-ից մեծ երկնիշ թվեր:   Երկնիշ թվի կլորացումը մինչև մոտակա տասնյակը:
 • Երկարության չափման միավորներ․ մմ, սմ, մ, կմ
 • Մաթեմատիկական, թվաբանական խնդիրների հորինում։

Մարմնամարզություն

 • Հեծանվավարություն
 • Լող
 • Մարմնամարզական  և շարժուն խաղեր

Մեդիատեխնոլոգիա

 • Համակարգչային գրագիտություն:
 • Մուտքագրում:
 • Աշխատանք նկարչական ծրագրերով:
 • Էլ. փոստերի գործածում:

Տեխնոլոգիա և կերպարվեստ
Օրացույց-տոնացույցի ստեղծում

Ես և շրջակա աշխարհը

 • Անվտանգությունը տանը և դրսում :
 • Իմ բակը, թաղամասը։ Ձմռան դիտարկում։

Երգ-երաժշտություն

 • «Զար զընգը», «Բասեն Բարի» երգերի ուսուցում

Շախմատ

 • Շախմատի խաղաքարերի քայլերը
 • Խաղ շախմատով

Այլ գործունեության տեսակները.