Շաբաթվա աշխատանքների ամփոփ նկարագրություն. Նոյեմբերի 4-ից նոյեմբերի 8-ը

Շաբաթվա   ընթացքում իրականացվող ուսումնական նախագծեր և աշխատանքների նկարագրություն

Մայրենի, լեզվագործունեություն
Տեքստերի  ընթերցում, անծանոթ բառերի դուրս բերում և բացատրում:
Ստեղծագործական երևակայության զարգացում բառային աշխատանքների օգնությամբ, բառախաղեր՝  ամեն մի սովորող  ասում է, որից հետո   բառերը  հավաքելով մեկ տեղում ընտրում ենք բառազույգեր/պատահականության սկզբունքով/ միացնելով ստանում ենք նոր բառեր,  բառային երկանդամներ  ռոդարիական հնարներով:
Գրավոր պատումների ստեղծում առարկաների, կերպարների, նկարների նկարագրության օգնությամբ: Այս շաբաթ նկարագրում ենք բանջարեղենները, հորինում բանջարեղենային և թթվային փոքրիկ պատմություններ:

Շաբաթվա ընթերցանության նյութեր.

Հանս Քրիստիան Անդերսեն — «Անճոռնի ճուտիկը»
Աթաբեկ Խնկոյան — «Ճպուռն ու մրջյունը»
Աթաբեկ Խնկոյան — «Գարուն»
Մաթեմատիկա Շարունակել կարդալ