Հոկտեմբեր ամսվա ամփոփ հաշվետվություն

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացված ուսումնական նախագծեր.

  • Խնկոյանական օրերը 2_րդ դասարանում
  • Կոմիտասյան օրերը 2_րդ դասարանում
  • Տիեզերք ուսումնական նախագիծ
  • Թթուդրիկը 2_րդ դասարանում ուսումնական նախագծկ մեկնարկ թթուդրիկով։

Լրացուցիչ այլ իրականացված աշխատանքներ.

  • Լողի պարապմունքի կազմակերպում
  • Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպում
  • Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում
  • Ենթալայքում տեղադրված նյութերի խմբագրում՝ տեխնիկական խմբագրում

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստեղծված ուսումնական նյութեր։