Շաբաթվա աշխատանքների ամփոփ նկարագրություն. Նոյեմբերի 21-ից նոյեմբերի 25-ը

Շաբաթվա ընթացքում իրականցվող ուսումնական նախագծե

Մայրենի, լեզվագործունեություն
Տեքստերի  ընթերցում, անծանոթ բառերի դուրս բերում և բացատրում:
Ստեղծագործական երևակայության զարգացում բառային Շարունակել կարդալ