Շաբաթվա աշխատանքների ամփոփ նկարագրություն. Նոյեմբերի 4-ից նոյեմբերի 15-ը

Երկշաբաթյա  ընթացքում իրականացվող ուսումնական նախագծեր․

Մայրենի, լեզվագործունեություն
Տեքստերի  ընթերցում, անծանոթ բառերի դուրս բերում և բացատրում:
Ստեղծագործական երևակայության զարգացում բառային աշխատանքների Շարունակել կարդալ

Շաբաթվա մաթեմատիկան․ Հոկտեմբերի 7-11-ը

Շաբաթվա մաթեմատիկական խաղեր, հաշվարկներ և խնդիրներ:

Թեման` Երկնիշ թվերը: Տարի: Երկնիշ թվերի կլորացումը մինչև մոտակա տասնյակը: Երկնիշ թվին տասնյակներ գումարելն ու հանելը: Խնդիրներ` «-ով ավելի»  և «- ով պակաս»: Շարունակել կարդալ