Առաջին շրջանի դասացուցակ/սեպտեմբեր-դեկտեմբեր/2019


Երկուշաբթի

  1. Մայրենի
  2. Մաթեմատիկա
  3. Ես և շրջակա աշխարհը
  4. Ռուսերեն/անգլերեն
  5. Մարմնամարզություն

Շարունակել կարդալ