Հեծանվավարություն.ուսումնական նախագիծ

Նախագծի մասնակիցներ՝ տարատարիք ճամբարականներ

Նպատակը և խնդիրները՝ 

  •  Սովորողների մոտ զարգացնել  հեծանիվ վարելու  հմտությունները և կարողությունները:
  • Նպաստել  առողջ ապրելակերպի զարգացմանը, ֆիզիկակական ակտիվության  և ճկունության զարգացմանը։

Շարունակել կարդալ

Լող․ ուսումնական նախագիծ

Մասնակիցներ՝ տարատարիք ճամբարականներ

Նպատակը և խնդիրները՝

  • նպաստել առողջ ապրելակերպի զարգացմանը
  • նպաստել լողալու  հմտությունների զարգացմանը
  • իրականացնել լողփնյա խաղեր
  • լողացատկ և մարզանք ջրում

Շարունակել կարդալ