Բարեկենդանի ծեսը 1-ին դասարանում

Բարեկենդանի ծեսի ժամանակ կխաղանք ազգային խաղեր, կներկայացնենք փոքրիկ բեմականացված:
Բարեկենդան, փորեկենդան,
Բարեկենդան օրեր է,
Խելքս գլխես կորեր է…

Նպատակ

Ազգային ծիսական ավանդույթների փոխանցում

Խնդիր