«Դդմածես» ուսումնական նախագիծ

Մասնակիցներ —  1-1  դասարանցիներ
Ժամանակահատվածը — հունվարի 29 — փետրվարի 1

Նախագծի նպատակը

  • Դդմի մասին տեղեկությունների ձեռքբերում
  • Ղափամայի ծեսի նախապատրաստում

Նախագծի խնդիրները

  • Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում
  • Լեզվամտածողության և երևակայության զարգացում
  • Բառապաշարի հարստացում
  • Հաշվելու, համեմատելու կարողության զարգացում
  • Մեդիահմտությունների զարգացում

Շարունակել կարդալ

Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Խնկո-Ապոր անվան գրադարան

Մասնակիցներ — Հյուսիսային դպրոցի 1-ին դասարանցիներ
Ճամփորդության վայրը — խնկո -Ապոր  անվան մանկական գրադարան
Նպատակը և խնդիրները. 

Սովորողների իմացած գիտելիքների զարգացում, ամրապնդում հանրային գրադարանային  միջավայրում: Ստեղծագործական, ճամփորդական գիտելիքների զարգացում, ամրապնդում: Շարունակել կարդալ

Պարուսուցում․ «Էջմիածնի»

Պարուսուցումը  կազմակերպում ենք սովորող-սովորեցնող նախագծով: Հյուսիսային դպրոցի 3.2 դասարանի սովորողները 1.1 դասարանի սովորողներին սովորեցրին Էջմիածին պարը:

Տեսանյութը՝ Կարինե Մամիկոնյանի