Բնագիտական փորձ — «Լավա»

Հյուսիսային դպրոցի 1-1 դասարանի սովորողները ներկայացնում են ընտանեկան նախագիծ․ Իմ տունը բնագիտատեխնիակական լաբորատորիա անվանումով։
Այս անգամ ներկայացնում են բնագիտական փորձեր։
Ռաֆայել Գասպարյանը  բնագիտական փորձերի շարքից ներկայացնում է լավայի ստեղծում։ Ռաֆայելի փոքրիկ եղբայրն էլ դառնում է նրա գիտական հետազոտությունների մշտական մասնակիցը և ամենակարևոր գնահատողը։