Մանդրիկ թփիկ ըռեհան,
Էլնինք սարերը սեյրան.
Հոպ-հոպ, նախըրչու տղա,
Քաշվի, նախըրչու տղա:

Էլնինք սարերը արոտ,
Հոպըռ, նախրչու տղա,
Տեսնենք՝ ում քուրն է խորոտ,
Հոպըռ, նախըրչու տղա,
Քաշվի, նախըրչու տղա:

Օսկին ճակտիս շարել եմ,
Վարդ-մանուշակ ճարել եմ,
Հոպ-հոպ, նախըրչու տղա,
Քաշվի, նախըրչու տղա:

Սարեր, ձորեր ման արի,
Հոպըռ, նախըրչու տղա,
Արևի հետ տուն արի,
Հոպըռ, նախըրչու տղա,
Քաշվի, նախըրչու տղա: