Սաթոյին գովելու համար ենք եկել

Աղջի, ինչ լավ նազ ունիս,

Սաթոյին գովելու համար ենք եկել,
Չորեք դիմաց մազ ունիս,
Սաթոյին տանելու համար ենք եկել:

Խունջիկ-մունջիկ մի անի,
Սաթոյին գովելու համար ենք եկել
Մեր տուն գալու կամ ունիս,
Սաթոյին տանելու համար ենք եկել:

Սարի ետև տուն ունիմ,
Սաթոյին գովելու համար ենք եկել,
Մեջը ոսկի սուն ունիմ,
Սաթոյին տանելու համար ենք եկել:

Աչքերըդ անգին քար են,
Սաթոյին գովելու համար ենք եկել,
Ունքերըդ մարդ կըվառեն,
Սաթոյին տանելու համար ենք եկել:

Բարակ, նազուկ մատներըդ,
Սաթոյին գովելու համար ենք եկել,
Իստակ սիպտակ մարմար են,
Սաթոյին տանելու համար ենք եկել

Թագվոր, քո ձիուն

Թագվոր, քո ձիուն,
Թագվոր, քո ձիուն,
Թագվոր, քո ձիուն,
Թամքըն էր ոսկի: 

Թագվոր, քո ձիուն,
Թագվոր, քո ձիուն,
Թագվոր, քո ձիուն,
Ղոլանն էր ոսկի:

Թագվոր, քո ձիուն,
Թագվոր, քո ձիուն,
Թագվոր, քո ձիուն,
Ղասղանն էր ոսկի:

Թագվոր, քո ձիուն,
Թագվոր, քո ձիուն,
Թագվոր, քո ձիուն,
Զանգին էր ոսկի:

Աղբյուրը՝ Մարինե Ոսկանյանի բլոգ

Մանդրիկ թփիկ ըռեհան

Մանդրիկ թփիկ ըռեհան,
Էլնինք սարերը սեյրան.
Հոպ-հոպ, նախըրչու տղա,
Քաշվի, նախըրչու տղա:

Էլնինք սարերը արոտ,
Հոպըռ, նախրչու տղա,
Տեսնենք՝ ում քուրն է խորոտ,
Հոպըռ, նախըրչու տղա,
Քաշվի, նախըրչու տղա:

Օսկին ճակտիս շարել եմ,
Վարդ-մանուշակ ճարել եմ,
Հոպ-հոպ, նախըրչու տղա,
Քաշվի, նախըրչու տղա:

Սարեր, ձորեր ման արի,
Հոպըռ, նախըրչու տղա,
Արևի հետ տուն արի,
Հոպըռ, նախըրչու տղա,
Քաշվի, նախըրչու տղա:

 

 

 

Մուշանի, հայ, մուշանի

Մուշանի, հա՜յ, մուշանի:
Հանըրա, նինա, հանինա.
Մուշանի, հա՜յ, մուշանի,
Ջանըրա, նինա, հանինա:
1. Վերին թավլեն սալուկ էր,
Հանըրա, նինա, հանինա.
Խըմըր թային նալուկ էր,
Ջանըրա, նինա, հանինա:
2. Խըմըր թային հեծել եմ,
Հանըրա, նինա, հանինա.
Արազա մոտեցել եմ,
Ջանըրա, նինա, հանինա:

Երգն՝  այստե՛ղ։
Կատարումը՝  Արթուր Շահնազարյանի
Աղբյուրը՝ http://www.armenianmusic.am