Ճպուռն ու մրջյունը. Աթաբեկ Խնկոյան

Թըռի – վըռի մի ճպուռ,
Ողջ ամառը շուռումուռ
Երգեց, ճռռաց, ճռճռաց:                ,

Մին էլ ըհը, ձմեռը
Փռեց իրեն թևերը,
Բացեց գորգը սպիտակ,
Դաշտերն առավ ձյունի տակ: Շարունակել կարդալ

Քամին. Հովհաննես Թումանյան

— Ո՜ւ-ո՜ւ-ո՜ւ…
Քամին է, քամին,
Տես անզգամին.
Բերան չունի՝ փըչում է,

Թևեր չունի՝ թռչում է,
Ձեռքեր չունի՝ քաշում է,
Իմ փոքրիկին քըշում է։

Կորի՛, դու քամի,
Անպիտան քամի։

Մի վախի, ջանիկ,
Փեշըս պինդ բռնի,
Ես թող չեմ անի,
Քամին քեզ տանի։

1908

Շաբաթվա աշխատանքային նախագիծ․ հոկտեմբերի 8-10-ը

Շաբաթվա ընթացքում իրականացվող աշխատանքներ
Ժամանակահատված — Հոկտեմբերի 8 -ից 10-ը։
Շաբաթվա ընթացքում իրականցվող նախագծեր

Դասարանական աշխատանքներ.
Մայրենի և լեզվագործունեություն

Նախաայբբենական շրջան
Բանավոր  խոսքի զարգացում  — Նախադասություն — բառ — հնչյուն/վանկատում, հեգում/
Շարունակել կարդալ