Կոտ ու կես․ ժողովրդական երգ

Կոտ ու կես կորեկ ունեմ ցանելու համար,
Ճնճղուկներ թռան եկա ուտելու համար,
Կռացա քար վեր առա զարկելու համար,

____Այ ճնճղուկիկ,
____Կարմիր տոտիկ,
____Սպիտակ փորիկ,
____Ուտեն կուտիկ,
____Խմեն ջրիկ,
____Առվի եզրիկ,
____Պստիկ-մստիկ,

Փախչեն երթան ման գալու համար:

Թռան գացին բերդի տանիս գանգտելու համար
Ղասաբներ ժողվան, էկան դեղմաշկի համար
Երեցներ ժողվան, էկան օրհնելու համար
____Այ ճնճղուկիկ,
____Կարմիր տոտիկ,
____Սպիտակ փորիկ,
____Ուտեն կուտիկ,
____Խմեն ջրիկ,
____Առվի եզրիկ,
____Պստիկ-մստիկ,

Փախչեն երթան ման գալու համար:

Հոկտեմբեր ամսվա ուսումնական օրացույց

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացվող նախագծեր

«Կոմիտասյան օրեր» ուսումնական նախագիծ

«Խնկոյանական օրեր» ուսումնական նախագիծ

«Գույներ և ազդեցություններ»  ուսումնական նախագիծ

«Ուսումնական աշուն»  ուսումնական նախագիծ

Բարձունքի հաղթահարում. «Երևանյան բլուրներ. Երևան 2800» նախագծով:
Կոմիտասի տուն-թանգարան, ազգային նվագարանների հետ ծանոթացում:
Աշնանային զբոսանք, պլեներ Հրազդանի կիրճով՝ դեպի մանկական երկաթուղի: